Sverige är relativt sett ett tryggt land. Det förhindrar förstås inte att dåliga saker inträffar. Att ge din tonåring medlen för att kunna skydda sig själv är med andra ord inte en dum idé.

Din tonåring har påbörjat processen mot att bli vuxen. Det innebär i sin tur ofta att hen i större och större utsträckning väljer att tillbringa sena kväller, särskilt på helgerna, med vänner och bekanta. Med tanke på hur medierna rapporterar om kriminalitet och annat stök är det inte konstigt om du som förälder skräms av detta. Och visst, nattlivet kan vara otryggt i vissa fall. Det kan helt enkelt vara bra att din tonåring har någonting att skydda sig med, om någon incident skulle inträffa. Men hur kan hen försvara sig på bästa sätt utan att bryta mot lagen?

Försvarssprej kan vara det bästa alternativet

snatteriEnligt Brottsförebyggande Rådet är det tyvärr inte ovanligt att unga människor någon gång under tonårstiden deltar i någon form av brottslighet. Det ska tilläggas att det i många fall handlar om rätt triviala saker. Exempelvis något enstaka snatteri, utan att det för den skull leder till ett liv av kriminalitet. Mer oroande är att framför allt unga tjejer lider hög risk att drabbas av någon form av sexualbrott. Det klokaste kan vara att investera i en försvarssprej av det slag som finns hos https://criseq.se/produkt-kategori/personsakerhet/forsvarsspray/, metoder för självförsvar som inte ställer till med mer skada än nödvändigt. Du bör dock göra det fullständigt klart hur och i vilka sammanhang din tonåring får använda självförsvarssprejen. En av de första grejerna att ha koll på om du funderar på att investera i en försvarssprej till din tonåring är att undvika sprejer som innehåller olagliga ämnen. Det rör sig om ämnen som kloracetofenon, kloraceton, bromaceton och andra. Det enklaste sättet att undvika försvarssprejer med de substanserna är att du köper sprejen från en svensk återförsäljare, som Criseq. Då slipper du sitta och noggrant läsa igenom långa innehållsförteckningar.

Kanske en bra idé att komplettera med andra självförsvar

självförsvarEtt alternativ till försvarssprej är ett överfallslarm. De sålde omåttligt bra för några år sedan i samband med ett flertal uppmärksammade överfall. I det här avseendet är det kanske bäst att se överfallslarm som ett komplement till försvarssprej. Det sistnämnda alternativet är av lätt förståeliga skäl ett betydligt bättre självförsvar. Särskilt för områden där inte så många människor rör sig om nätterna. Att trycka på ett överfallslarm och föra oväsen fungerar ju bara om det faktiskt finns någon som kan komma till undsättning. En rekommendation skulle kunna vara att tonåringen använder försvarssprejen först för att oskadliggöra förövaren, därefter trycker på överfallslarmet för att väcka uppmärksamhet. För både försvarssprej och överfallslarm gäller det att du är tydlig med din tonåring när hen får använda den. Särskilt viktigt är det förstås när det gäller försvarssprejen, att den inte får användas under några andra omständigheter än i ett nödfall. Risken är väl annars att din tonåring blir ytterligare ett hot för andra tonåringar att ta i beaktande.