När ens föräldrar separerar är det vanligt att barnet får flytta mellan föräldrarnas respektive bostäder, men något som kan vara bra att veta är att barn faktiskt kan ta skada av detta – speciellt när boendesituationen inte är helt och hållet utbenat.

Att flytta med barn är det många föräldrar som gör av en eller en annan anledning, och när flytten beror på en separation mellan föräldrarna är det viktigt att tänka på att göra flytten så smidig som bara möjligt. Något som till exempel familjebehandlaren Birgitta Grane berättar för Sveriges Radio är nämligen att barn är de som drabbas hårdast av att inte ha någon fast bostad när föräldrarna separerar. Vad som dock kan vara bra att veta är att man som ensam förälder har rätt till hjälp. Till exempel kan man få gå före i bostadskön i Stockholm av, vad man kallar, sociala skäl. Detta är exempelvis just en skilsmässa där barn finns med i bilden. Men än värre för barnen kan vara att föräldrarna stannar tillsammans längre även om de har bestämt sig för att skiljas, just av anledningen att man inte får tag i en bostad.

Värre för barnen om föräldrarna bor ihop trots separation

Enligt Birgitta Grane så kan situationen för barn som tvingas bo med föräldrar som bestämt sig för att skiljas faktiskt vara värre än att de får flytta mellan sina föräldrar. Detta eftersom att två personer som inte vill leva med varandra längre men tvingas göra det ofta leder till spänd stämning, och det är barnen som drabbas hårdast av de konflikter och småbråk som då ofta uppstår. Till exempel är det vanligt att äldre barn tar på sig en roll som medlare och blir oroliga när föräldrarna har det svårt. Äldre barn blir ofta extra snälla, extra duktiga och extra lydiga när föräldrarna har det jobbigt, och det är ofta i hopp om att deras beteende ska hjälpa föräldrarna att lösa sina konflikter – vilket absolut inte är deras jobb eller uppgift. Så om ni är i färd med en skilsmässa kan det vara bra att ha den här typen av saker i bakhuvudet för att undvika att barnen drabbas av ert gnabb. En annan lösning för att inte låta det vara barnen som flyttar fram och tillbaka mellan föräldrarna sedan när boendesituationen är löst är att som förälder byta lägenhet fram och tillbaka istället – på så vis ger man barnen en fast punkt.